Xử lý lỗi mất kết nối sau khi restore VM, hoặc thay đổi card mạng trên VMware ESXI

Xử lý lỗi​​ mất kết nối​​ sau khi restore VM, hoặc thay đổi card mạng​​ trên VMware.

Lí do: MAC máy cũ đã ăn vào card mạng máy VPS, sau khi add inventory sẽ xuất hiện MAC mới. 2 MAC khác nhau dẫ đến xung đột card mạng

Giải quyết:

Cách 1:

Check lại MAC cũ và shut down card mạng add lại MAC

Vào VPS ifdown ifup card mạng, hoặc phải sửa địa chỉ MAC sao cho giống MAC mới trên ESXI. Khi tắt VM đi sẽ cho phép bạn thay đổi địa chỉ MAC của VM

Cách 2:

Vào phần cấu hình của vitural switch​​ chọn mục Mac address changes: Accept. (kém bảo mật hơn, tại sao lại kém bảo mật hơn thì mình chỉ ví dụ như nếu VPS bị fake MAC, fake thẳng MAC gateway, vậy là xong !)

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply