Xây dựng hệ thống DNS PowerDNS 4.1.0 chịu tải cao trên Ubuntu 16, Ubuntu 18 chạy Standalone, HA từ A-Z.