Tạo redirect website sang 1 đường dẫn khác hoặc domain khác trên code web

Tạo redirect website sang 1 đường dẫn khác hoặc domain khác.

Mục đích: Tạo redirect website sang 1 đường dẫn khác hoặc domain khác, rất tiện nếu bị tấn công, thông báo bảo trì web lỗi…

Mặc định thông tin web sẽ lưu trữ trong file index.html hoặc index.php. Bạn chỉ cần tìm file trên và add thêm dòng bôi đỏ

 

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

 ​​ ​​​​ <!-- HTML meta refresh URL redirection -->

 ​​ ​​​​ <meta http-equiv="refresh"

 ​​ ​​​​ content="0; url=http://​​ trafficidc2.fptdata.com/cacti">

</head>

<body>

 ​​ ​​​​ <p>You will be redirect to:  ​​​​ <a href="http://ridirect.com/chuyen-huong">http://​​ http://ridirect.com/chuyen-huong​​ </a></p>

</body>

</html>

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply