Truncate và clear Logs file PostgreSQL

Truncate và clear Logs file PostgreSQL

1./ Truncate &​​ config Logs PostgreSQL

nano postgresql.conf

#chỉnh sửa như dưới, có thể​​ tuỳ​​ chỉnh age và size tuỳ​​ theo nhu cầu.

log_destination = 'csvlog'

log_directory = 'pg_log'

log_filename = 'postgresql-%Y-%m-%d_%H%M%S.log'

log_min_duration_statement = '4000'

log_rotation_age = '1d'

log_rotation_size = '100MB'

log_timezone = 'Asia/Saigon'

log_truncate_on_rotation = 'True'

logging_collector = 'True'

Lưu ý:

  • log_statement='all' #option này sẽ​​ ghi ra tất cả​​ logs nên rất nhanh đầy​​ ​​ cứng.

  • Nếu cài đặt postgresql cluster sử​​ dụng patroni thì cần phải chỉnh sửa trên patroni​​ /etc/patroni.yml, không tự​​ điều chỉnh file cấu hình trên​​ postgresql.conf

  • log_error_verbosity = terse​​ # option này sẽ không ghi bất kì logs nào trên PostgreSQL.

 

2./ Clear logs PostgreSQL

Trường hợp file logs quá đầy mà lưu thành 1 file có thể​​ Clear Logs trực tiếp như sau:

cd /path/to/logs

echo​​ > postgres.log

du -sh *

​​ 3./ Tham khảo

Fix lỗi nhanh : https://fixloinhanh.com

https://www.postgresql-archive.org/How-to-clear-log-files-td2086969.html

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply