Phần 30 Gỡ cài đặt MongoDB và cài đặt lại

Phần 30 Gỡ cài đặt MongoDB​​ và cài đặt lại

1./ Gỡ cài đặt

sudo service mongod stop

sudo apt-get purge mongodb-org*

sudo rm -r /var/log/mongodb

sudo rm -r /var/lib/mongodb

2./ Cài đặt lại

sudo apt-get update​​ -y

sudo apt-get install -y mongodb-org

 

 

 

 

https://www.anintegratedworld.com/uninstall-mongodb-in-ubuntu-via-command-line-in-3-easy-steps/

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply