Show content cột Remote address trong F12 trình duyệt

Show content cột Remote address trong F12 trình duyệt

Để thêm cột Remote Address trong F12 làm như sau

F12/Network

Chuột phải vào thanh công cụ​​ 

Kết quả:

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply