Network Loadbalancing là gì và cơ chế hoạt động

Network Loadbalancing là gì và cơ chế hoạt động

1./ Giới thiệu

Giải pháp cân bằng tải ( Network Load Balancing ) là việc phân bố đồng đều lưu lượng truy cập giữa hai hay nhiều các máy chủ có cùng chức năng trong cùng một hệ thống. Bằng cách đó, sẽ giúp cho hệ thống giảm thiểu tối đa tình trạng một máy chủ bị quá tải và ngưng hoạt động. Hoặc khi một máy chủ gặp sự cố, Cân Bằng Tải sẽ chỉ đạo phân phối công việc của máy chủ đó cho các máy chủ còn lại, đẩy thời gian uptime của hệ thống lên cao nhất và cải thiện năng suất hoạt động tổng thể.

Phân loại Network LB.

Có 2 loại Unicast và Multiplecast

Unicast:​​ 

ở mode này node sẽ tự động thay thế địa chỉ MAC thật của mỗi node bằng 1 MAC ảo hay virtual MAC. Địa chỉ virtual MAC sẽ được sử dụng bởi tất cả các Node (computer). Switch không học địa chỉ MAC của các node mà sẽ forward tất cả gói tin đến tất cả các port của tất cả các node.​​ 

Multiplecast:

Sẽ cần cấu hình fix cứng 1 virtual MAC lên switch vật lý hoặc switch ảo tuỳ mô hình. Chỉ có những Port được gắn virtual MAC ​​ mới có thể nhận packge từ switch.

Như vậy điểm khác biệt là Multiple Cast phải gắn địa chỉ MAC ảo trên switch. Phức tạp hơn Unicast. Địa chỉ MAC ảo này được tạo bởi câu lệnh tương ứng trên OS

Trên windows

NLB IP2MAC <VIP of NLB>

The NLB IP2MAC tool produces a list of MAC addresses for a given cluster IP.

Trên switch cisco có thể fix cứng IP và MAC như sau:

arp 10.100.1.99 0300.5e01.0101

 

 

Tham khảo:

https://fixloinhanh.com

https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/configure-network-to-support-nlb-operation-mode

catapultsystems.com/blogs/network-load-balancing-multicast-vs-unicast/

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply