Fix lỗi Keepalived Configuration file ‘/etc/keepalived/keepalived.conf’ is not a regular non-executable file

Fix lỗi Keepalived Configuration file '/etc/keepalived/keepalived.conf' is not a regular non-executable file

Khi khởi động Keepalived bị báo lỗi

Configuration file '/etc/keepalived/keepalived.conf' is not a regular non-executable file

xử lý như sau

kiểm tra lại cấu trúc file cấu hình​​ /etc/keepalived/keepalived.conf​​ nếu bình thường thì:

chmod 644​​ /etc/keepalived/keepalived.conf

sau đó khởi động lại keepalived

systemctl restart keepalived

Tham khảo:

https://fixloinhanh.com

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply