Hướng Dẫn Cấu Hình Mikrotik Cơ Bản

Contents

 

 

Hướng Dẫn Cấu Hình​​ Mikrotik​​ Cơ Bản

Chuẩn bị máy tính, router mikrotik, dây mạng Lan để kết nối máy tính với router mikrotik.

Kết nối đến router qua dây Lan >> Run Winbox và connect​​ đến router

Nếu trong router có IP thì bấm đúp vào IP để kết nối

Nếu dải IP là ​​ 0.0.0.0 thì bấm đúp vào địa chỉ MAC (kém ổn định hơn so với IP)

Bước 1:​​ Tạo Bridge cho mạng Lan

  • Với routerOS, bridge là một cầu nối liên kết giữa các hosts trên các mạng khác nhau. Nó được tạo ra để liên kết các interface gồm: ethernet interface, wlan, vlan…

  • Ở đây, ta có thể hiểu nôm na tạo bridge là tạo ra một nhóm các port có thể thông nhau như một switch.

  • Vào menu Bridge >> bấm chọn dấu + để thêm bridge >>​​ đặt tên là​​ BridgeLan

 

Tiếp theo thêm các port cần sử dụng vào bridge vừa tạo.

Trong cửa sổ bridge, bấm tab Ports >> bấm dấu + để thêm port

​​ Dưới đây là cả 4 port từ 2 đến​​ 5 đều được đưa vào bridge-LAN.​​ (hình bên dười: có port 2,4,5 đang sử dụng và port 3 không sử dụng).

Bước 2: Đặt IP cho bridge vừa tạo.

IP này sẽ làm nhiệm vụ Gateway cho các máy con trong mạng LAN. Từ Winbox, vào menu IP > Addresses để mở ra cửa sổ con Address List. Bấm dấu + và khai báo IP

Bước 3: Cài đặt DHCP Server cho bridge-LAN.

Vào menu IP > DHCP Server để mở ra cửa sổ cài đặt. Bấm nút DHCP Setup để mở ra một cửa sổ con. Chọn bridge-LAN và bấm Next để tiếp tục.

3.1 – DHCP setup

3.2 - Thiết lập dải IP, tự động đặt nếu bridge đã có IP

3.3 - Đặt gateway ID

192.168.1.1

3.4 – Đặt IP đầu và cuối

192.168.1.1-192.168.1.254

3.5 – Đặt DNS

​​ 8.8.8.8 và 8.8.4.4

3.6​​ – Đặt IP lease time

3.7 – Hoàn thành cài đặt DHCP server

Bước 4: Cấu hình WAN cho Mikrotik

WAN cho router có nhiều dạng, thường sẽ là DHCP Client hoặc PPPoE. Ở hướng dẫn cấu hình này, PPPoE sẽ được chọn để cài đặt cổng WAN trên ether1.

Để cài đặt​​ PPPoE, vào menu PPP >>​​ bấm vào dấu +​​  >>​​ chọn PPPoE Client ở menu đổ xuống.

Cửa sổ New Interface sẽ được mở ra để bạn nhập các tham số