container_name: Setting the container name is not supported

container_name: Setting the container name is not supported

 

Khi khởi tạo cụm Docker swarm nếu chọn option container_name sẽ xuất hiện lỗi như sau

container_name: Setting the container name is not supported.

#

container_name không được hỗ trợ bởi nó sẽ phá vỡ khả năng mở rộng giữa các node của. container có thể ở bất kỳ node nào và có thể tăng số lượng node tuỳ theo từng yêu cầu. Thay vào đó có thể sử dụng service name.

 

Tương tự depends_on cũng không được hỗ trợ​​ vì container có thể được start ở bất kỳ node nào.

 

 

 

 

Tham khảo:

https://stackoverflow.com/questions/51454349/docker-docker-compose-file-for-docker-stack-deploy

https://docs.docker.com/compose/compose-file/

 

 

 

 

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply