Hướng dẫn cấu hình VPC bonding Port channel trên switch Cisco Nexus

Hướng dẫn cấu hình VPC bonding Port channel trên switch Cisco Nexus

1./​​ show​​ Cấu hình vPC

show vpc role

Network-N3048TP-VPC-02# sh vpc role

vPC Role status

----------------------------------------------------

vPC role  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ :​​ primary ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Dual Active Detection Status  ​​ ​​​​ : 0

vPC system-mac  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 00:23:04:ee:be:01  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

vPC system-priority  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 32667

vPC local system-mac  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 00:62:ec:ef:b6:41  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

vPC local role-priority  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 32667

vPC local config role-priority ​​ : 32667

vPC peer system-mac  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : fc:99:47:52:be:81  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

vPC peer role-priority  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 32667

vPC peer config role-priority  ​​​​ : 32667

 

Switch-N3048TP-VPC-01# sh vpc role

vPC Role status

----------------------------------------------------

vPC role  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ :​​ secondary ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Dual Active Detection Status  ​​ ​​​​ : 0

vPC system-mac  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 00:23:04:ee:be:01  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

vPC system-priority  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 32667

vPC local system-mac  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : fc:99:47:52:be:81  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

vPC local role-priority  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 32667

Kiểm tra xem vPC Keepalive ​​ Link đang được sử dụng bởi port nào. Như kết quả thì port Management là port được sử dụng. Không nên sử dụng Port management vì port management có thể phải thay đổi làm bất đồng bộ vPC.

Network-N3048TP-VPC-02# sh run | inc vrf

 ​​​​ limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096

vrf context keepalive

vrf context management

 ​​​​ vrf member management

show cấu hình vPC đã cấu hình trước đó​​ trên primary

sh vpc

 

Legend:

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ (*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

 

vPC domain id  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 1  ​​​​ 

Peer status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : peer adjacency formed ok  ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

vPC keep-alive status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : peer is alive  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Configuration consistency status ​​ : success​​ 

Per-vlan consistency status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : success  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Type-2 consistency status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : failed ​​ 

Type-2 inconsistency reason  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : SVI type-2 configuration incompatible

vPC role  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : primary  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Number of vPCs configured  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 13 ​​ 

Peer Gateway  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : Disabled

Dual-active excluded VLANs  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : -

Graceful Consistency Check  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : Enabled

Auto-recovery status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : Disabled

Delay-restore status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : Timer is off.(timeout = 30s)

Delay-restore SVI status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : Timer is off.(timeout = 10s)

Operational Layer3 Peer-router  ​​ ​​​​ : Disabled

 

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id  ​​ ​​​​ Port  ​​​​ Status Active vlans  ​​ ​​​​ 

--  ​​ ​​​​ ----  ​​​​ ------ -------------------------------------------------

1  ​​ ​​ ​​​​ Po100 ​​ up  ​​ ​​ ​​​​ 1,6,10,114,130,146,179-182,189-190  ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

. . .

show cấu hình vPC đã cấu hình trước đó trên secondary

sh vpc

 

Legend:

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ (*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

 

vPC domain id  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 1  ​​​​ 

Peer status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : peer adjacency formed ok  ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

vPC keep-alive status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : peer is alive  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Configuration consistency status ​​ : success​​ 

Per-vlan consistency status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : success  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Type-2 consistency status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : failed ​​ 

Type-2 inconsistency reason  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : SVI type-2 configuration incompatible

vPC role  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : secondary  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Number of vPCs configured  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : 13 ​​ 

Peer Gateway  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : Disabled

Dual-active excluded VLANs  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : -

Graceful Consistency Check  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : Enabled

Auto-recovery status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : Disabled

Delay-restore status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : Timer is off.(timeout = 30s)

Delay-restore SVI status  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ : Timer is off.(timeout = 10s)

 

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id  ​​​​ Port  ​​​​ Status Active vlans  ​​ ​​​​ 

--  ​​​​ ----  ​​​​ ------ --------------------------------------------------

1  ​​ ​​​​ Po100 ​​ up  ​​ ​​ ​​​​ 1,6,10,114,130,146,179-182,189-190​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Kiểm tra IP của port MGMT

Switch-N3048TP-VPC-01# sh run interface mgmt 0

 

!Command: show running-config interface mgmt0

!Time: Wed Mar ​​ 2 00:17:02 2011

 

version 7.0(3)I2(1)

 

interface mgmt0

 ​​​​ vrf member management

 ​​​​ ip address 10.100.110.21/24

Ping kiểm tra thông port MGMT

Network-N3048TP-VPC-02# ping 10.100.110.21 vrf management​​ 

PING 10.100.110.21 (10.100.110.21): 56 data bytes

64 bytes from 10.100.110.21: icmp_seq=0 ttl=254 time=12.559 ms

64 bytes from 10.100.110.21: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.675 ms

64 bytes from 10.100.110.21: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.106 ms

64 bytes from 10.100.110.21: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.244 ms

64 bytes from 10.100.110.21: icmp_seq=4 ttl=254 time=0.808 ms

 

--- 10.100.110.21 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.808/3.478/12.559 ms

2./​​ Cấu hình thêm 1 port vPC mới join vào portchannel

#####cấu hình vPC Port 36 switch vPC

#server1: 10.100.100.13

#chọn portchannel 36 và vpc 36 để cấu hình

#Backup mọi cấu hình của 2 switch vPC

sh run

# Sau đó backup mọi cấu hình

#Kiểm tra cấu hình các port

sh int status

#Kiểm tra port 36 đã có cấu hình gì chưa

sh run int e1/36

#Cấu hình​​ port 36

conf t

int e1/36

des -> hv-compute-03-10.100.100.13

switchport mode trunk

channel-group 36 mode active

no shut

exit

#cấu hình port channel 36

inter port-channel 36

des -> hv-compute-03-10.100.100.13

switchport mode trunk

vpc 36

#Kiểm tra lại cấu hình

sh vpc

# Do chưa cấu hình ở đầu switch hoặc server còn lại nên sẽ thấy kết quả

36  ​​​​ Po36  ​​​​ down* ​​ Not  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Consistency Check Not  ​​ ​​ ​​ ​​​​ -  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Applicable ​​ Performed  ​​​​ 

 

copy run start ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Sau khi up port kiểm tra lại

sh​​ vpc

Kết quả

Như vậy là đã cấu hình thành công.

 

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply