LVM – Xóa Logical Volume sau đó extend Logical Volume đã tồn tại

LVM - Xóa Logical Volume sau đó extend Logical Volume đã tồn tại

#Update 20220504

bài hướng dẫn sau sẽ xóa Logical Volume đã tồn tại. Sau đó extend dung lượng trống của LV đã xóa vào LV đã tồn tại trước đó cụ thể là

xóa Logical Volume:​​ vg0_ssd_100G-lv0_opt

Extend vào Logical Volume:​​ lv0_os

1./ Umount​​ folder

umount /dev/mapper/vg0_ssd_100G-lv0_opt

2./ Delete Logical Volume

lvs

vgs

pvs

#

lvremove /dev/vg0_ssd_100G/lv0_opt

#Kết quả

Do you really want to remove and DISCARD active logical volume vg0_ssd_100G/lv0_opt? [y/n]: y

 ​​​​ Logical volume "lv0_opt" successfully removed

3./ Extend Logical volume đã tồn tại

lvextend -l +100%FREE /dev/vg0_ssd_100G/lv0_os

4./ resize2fs

resize2fs /dev/vg0_ssd_100G/lv0_os​​

resize2fs /

 

5./ Tham khảo

https://fixloinhanh.com

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply