Chặn / Cấm truy cập trực tiếp vào website bằng IP public không qua domain name

Chặn / Cấm truy cập trực tiếp​​ vào website bằng IP public không qua domain name

1./ Nếu sử​​ dụng wordpress

Khá đơn giản chỉ​​ cần cài thêm plugin:

Restricted Site Access

 

Sau đó cấu​​ hình

2./ Không sử​​ dụng wordpress

2.1/ Sử​​ dụng nginx là web server

Định nghĩa thêm 1 block và thay thế​​ the​​ ip address of your server​​ bằng IP Public của server cài nginx, hoặc IP public mà bạn NAT nếu sử​​ dụng NAT Port.

server {

 ​​ ​​ ​​​​ listen  ​​ ​​ ​​ ​​​​ 80 default_server;

 ​​ ​​ ​​​​ server_name <the ip address of your server>;

 ​​ ​​ ​​​​ return  ​​ ​​ ​​ ​​​​ 404;

}

Sau đó restart lại nginx. Và kiểm tra lại.

2.2/ Sử​​ dụng apache làm web server

Tương tự​​ như nginx, trên apache cũng định nghĩa thêm 1 Empty Virtual Host

<VirtualHost​​ Your_Public_IP:80>

 ​​ ​​ ​​​​ DocumentRoot /dev/null

 ​​ ​​ ​​​​ ServerName *

 ​​ ​​ ​​​​ Redirect 404 /

</VirtualHost>

2.3/ Sử​​ dụng Openlitespeed làm web server

Làm theo hướng dẫn sau:

https://docs.litespeedtech.com/cloud/images/wordpress/#step-2-add-domain-to-listener

chỉ​​ cần xóa hết hết IP trong mục Domains là được

listener 1

3./ Tham khảo

https://fixloinhanh.com

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply