Cài đặt SSH Keys để kết nối giữa 2 server không cần sử dụng password

Cài đặt SSH Keys để kết nối giữa 2 server không cần sử dụng password

1./ Mô tả mô hình

Máy tính A muốn connect đến máy tính B không cần hỏi Password.​​ 

Public Key được ví như ổ khoá sẽ được tạo từ máy A gửi đến máy B.​​ 

Private key​​ ví như chìa khoá​​ được tạo từ máy A và chỉ được sử dụng bởi máy A, khi kết nối SSH đến máy B sẽ sử dụng chìa khoá này.

Đăng nhập server dùng SSH Keys, không cần Password - Học VPS

2./ Thực hiện

Trên máy tính A:

ssh-keygen -t rsa​​ 

#hoặc tạo keygen mã hoá 2048 bits, mặc định là 2048 bits

ssh-keygen -t rsa -b 2048

#tiếp theo

Enter file in which to save the key (/home/demo/.ssh/id_rsa):

#mặc định enter

Enter passphrase (empty for no passphrase):

#mặc định enter không cần đặt passphrase​​ để ssh từ máy A sang máy B sử dụng​​ 

Sau đó copy public​​ keys​​ từ máy A sang máy B

ssh-copy-id root@IPmayB

Thông tin public key dạng text của máy A sẽ được lưu trữ sang máy B với đường dẫn

/root/.ssh/authorized_keys

các bạn có thể cat file​​ authorized_keys​​ để kiểm tra trên máy B

Trên máy B

cat​​ authorized_keys

Kết quả

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADA……………

Nếu không muốn copy Public key theo cách trên bạn có thể copy text bắt đầu từ máy A​​ ở file id_rsa.pub mới được tạo ra từ lệnh​​ ssh-keygen -t rsa​​ 

 

​​ ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADA……………

vào trực tiếp file​​ authorized_keys​​ của máy B.

Sau đó bạn có thể ssh trực tiếp từ máy A sang máy B mà không bị hỏi Password nữa

ssh root@IpmayB

#hoặc

ssh -p22 root@IpmayB

có thể thay -p22 sang port ssh được public trên máy B

 

Chúc các bạn thành công!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply