Xử lý lỗi Disk Raid trên Tất cả các loại server

Xử lý lỗi Disk Raid trên Tất cả các loại server

 

Tất cả các server khi lắp Raid Card đều có cơ chế Raid như: Raid 0, Raid 1, Raid 5, Raid6, Raid10. Tùy vào từng loại card Raid mà có đủ các loại Raid đó hay không.

Lưu ý đối với các loại Raid như Raid 1, Raid 5, Raid 6, Raid 10 nếu lỗi 1 ổ cứng sẽ không ảnh hưởng. cần phát hiện xử lý sớm.

Kinh nghiệm trên server Dell, Card Raid PERC H730P Mini

Khi 1 ổ cứng trong cụm Raid 5 bị lỗi kiểm tra Bios sẽ thấy

Càng sớm càng tốt, kiểm tra xem slot bị lỗi là slot nào và rút ra đem đi bảo hành.