Hướng Dẫn tạo Rule trên Email Exim, Direct Admin. Chỉ cho phép 1 vài user có quyền gửi vào group.

Hướng Dẫn tạo Rule trên Email Exim, Direct Admin. Chỉ cho phép 1 vài user có quyền gửi vào group.

Như các bạn đã biết sau khi cài Cpanel Direct Admin lên mặc định đã có thể sử dụng​​ email được cài sẵn exim. Nhưng trên Cpanel thì không hề có chỗ nào để tạo rule điểu chỉnh theo ý của mình được. Sau 1 hồi lòng vòng tìm kiếm thông tin trên internet mình đã tìm ra 1 cách để tạo rule khá đơn giản như sau:

1/​​ Trước tiên mình cần tìm​​ nơi có thể tạo rule filter

cat​​ /etc/exim.conf ​​ 

# sau đó tìm đến đoạn systèmilter =​​ /etc/system_filter.exim

2/ Chỉnh sửa file system_filter.exim

nano​​ /etc/system_filter.exim

Mình thêm đoạn script​​ sau:

if $header_to: contains "[email protected]" and $header_from: is not contains "[email protected]"​​ and $header_from: is not contains "[email protected]"

then

fail text "​​ You do not have permission send mail to this group. Please contact with administrator!"

seen finish

endif

Lưu ý đoạn script trên phải ở trước đoạn scripts mặc định của​​ system_filter.exim

if not first_delivery

then

 ​​​​ finish

endif

Giải thích:

Ở Scripts trên mình cấm tất cả email không cho gửi mail đến 1 forwarder, chỉ có 2 email được phép gửi đến​​ [email protected]​​ là: [email protected]​​ [email protected].​​ 

Cách khởi tạo Forwarder như hình sau:

Sau đó bạn có thể tạo 1 Forwarder

Như vậy là bạn đã tạo xong 1 Forwarder. Đảm bảo việc gửi mail vào Forwarder không bị lỗi như khi sử dụng Mailling list.

 

Sau đó bạn có thể test gửi mail từ 2 email​​ [email protected]​​ ​​ [email protected]​​ đến​​ [email protected]​​ sẽ thành công. tất cả các email khác gửi đến sẽ hiện thông báo lỗi:​​ 

You do not have permission send mail to this group. Please contact with administrator!"

Lưu ý:

Mình không tạo Maillinglist trên email exim mà dùng Forwarder​​ vì Mailling list trên Direct Admin dùng khi số lượng user nhiều sẽ gặp khá nhiều lỗi không fix được.

Chúc các bạn thành công!

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply