Bật và tắt tính năng check PTR Record của email gửi đến server mail Zimbra

Bật và tắt tính năng check PTR Record của email gửi đến server mail Zimbra

Bản ghi PTR hay phân giải ngược IP là 1 phần trong bộ đôi SPF – PTR để tăng độ xác thực của email server bạn tự xây dựng.

Trên Zimbra cũng có thể bật tính năng check PTR như sau:

1./ Bật check PTR record

Step 1: Enable zimbraMtaRestriction as command below

su​​ ​​ zimbra
zmprov mcf +zimbraMtaRestriction​​ “reject_unknown_client_hostname”


Step 2: 1zimbra​​ postfix reload

postfix reload

Sau đó bạn có thể test gửi thử từ 1 mail không tạo bản ghi PTR sẽ gặp lỗi kiểu như này:

zimbra postfix/smtp[2200]: DB83B231B53: to=<root@host_name.baddomain.com>, relay=none, delay=0.07, delays=0.06/0/0/0, dsn=5.4.4, status=bounced (Host or domain name not found. Name service error for name=host_name.baddomain.com type=A: Host not found

2./​​ White List IP, Domain​​ 

Làm theo guide bên dưới

 

#https://wiki.zimbra.com/wiki/IP_Address_whitelisting

#​​ https://www.huuphan.com/2018/08/zimbra-enable-ptrreverse-dns-lookup.html

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply