Tìm hiểu về solawind

 

SOLAWIND

  • Tìm hiểu về​​ solawind

Solawind là bộ​​ công cụ​​ toàn diện và toàn năng giúp kỹ​​ sư hệ​​ thống có thể​​ monitor hệ​​ thống mạng, Database và trên 1200​​ ứng dụng, nhiều hơn tất cả​​ những gì chúng ta có thể​​ yêu cầu 😛

Monitor hơn 200 service​​ trên 1 giao diện và đưa ra cảnh báo có thể​​ trên máy tính hoặc thiết bị​​ di động.

UDP, TCP, SNMP, and WMI​​ đ​​ gi đến các agents realtime và đưc tng hp ti orion server hoc trên addition poller và đưc lưu ti orion database

Port connect t​​ orion server​​ đến agent:​​ 17778. Lưu ý có th​​ đi đưc port này

    • ​​ Yêu cu phn cng và phn mm

Yêu cầu phần mềm:

 

 

Cài đặt SAM trên nền VPS:

Lưu ý: cần phải cài đặt SQL server database trên 1 server vật lý.

 

 

Lưu ý: nên chọn cài đặt raid 1+0 do nhu cầu đọc viết rất cao. Không nên càid đặt raid 5 tốc độ​​ thấp. Raid 1+0 sẽ​​ nhanh như raid 0 2​​ ​​ nhưng lại có redundant array