Lệnh Stop và xóa tất cả Docker container, images, networks, volumes

Lệnh Stop và xóa​​ tất cả​​ Docker container, images, networks, volumes

Stop​​ tất cả​​ containers:

docker ps -aq | xargs docker stop

Remove​​ tất cả​​ containers:

docker ps -aq | xargs docker rm

Remove​​ tất cả​​ images:

docker images -aq | xargs docker rmi

Remove​​ tất cả​​ networks:

docker network ls -q | xargs docker network rm

Remove​​ tất cả​​ volumes:

docker volume ls -q | xargs docker volume rm

Remove​​ tất cả​​ các​​ stopped containers, unused networks, dangling images,​​ ​​ build cache:

docker system prune

 

Tham khảo:

https://gist.github.com/fredeerock/801095d8f314099218afabd1a80aaae1

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply