Active license Windows server 2019 mọi phiên bản không sử dụng file crack – không virus – thành công 100%

Active license Windows server 2019 mọi phiên bản không sử​​ dụng file crack - không virus - thành công 100%

 

Keys cài đặt windows server 2019

Windows Server 2019 Datacenter

WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG

Windows Server 2019 Standard

N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C

Windows Server 2019 Essentials

WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726

 

nguồn: sưu tầm

Cách 2 active windows server 2019 sử​​ dụng KMS​​ 

Yêu cầu server được kết nối mạng.

Mở​​ CMD​​ với quyền administrator

chạy lệnh sau trên cmd

Windows Server 2019 Datacenter:

slmgr /ipk WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG

slmgr /skms kms.digiboy.ir

slmgr /ato

 

Windows Server 2019 Standard:

slmgr /ipk N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C

slmgr /skms kms.digiboy.ir

slmgr /ato

 

các phiên bản khác window server 2019 khác:

slmgr /skms kms.digiboy.ir

slmgr /ato

 

Sau đó kiểm tra lại

nguồn: DiGiBoY

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply