Hướng dẫn active license key Vmware esxi6 , Vmware vcenter 6 – không virus – thành công 100%

Hướng dẫn​​ active license​​ key​​ Vmware esxi6​​ , Vmware vcenter​​ 6​​ - không virus - thành công 100%

 

các bạn sử dụng key sau để active

vCenter: 0A0FF-403EN-RZ848-ZH3QH-2A73P

vSphere: JV425-4h100-vzhh8-q23np-3a9pp

nguồn: internet

Link hướng dẫn active license cho server vsphere chưa có vcenter:

https://pubs.vmware.com/vsphere-51/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.vcenterhost.doc%2FGUID-3DAA1247-6D63-44DC-B11D-CDDAA046DD16.html

Link hướng dẫn active license cho vcenter​​ 6.x:

https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.7/com.vmware.vsphere.vcenterhost.doc/GUID-646A1AA5-262F-41B5-B47D-7EF73DC3DC39.html

nguồn: vmware

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply