Active license Windows server 2016 mọi phiên bản không sử dụng file crack – không virus – active 100% thành công

Active license Windows server 2016 mọi phiên bản không sử​​ dụng file crack - không virus - active 100% thành công

Yêu cầu: server cần phải kết nối đến internet

Mở​​ CMD với quyền​​ administrator

 

Windows Server 2016 Datacenter:

slmgr /ipk CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG

slmgr /skms kms.digiboy.ir

slmgr /ato

 

Windows Server 2016 Standard:

slmgr /ipk WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY

slmgr /skms kms.digiboy.ir

slmgr /ato

Windows Server​​ 2016​​ 

slmgr /skms kms.digiboy.ir

slmgr /ato

 

 

 

nguồn: DiGiBoY

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply