Hướng dẫn FTP server: cài đặt, cấu hình File Zilla server trên hệ điều hành Windows

Hướng dẫn FTP server: cài đặt, cấu hình File Zilla server trên hệ​​ điều hành Windows

Trong bài hướng dẫn này, mình sẽ​​ hướng dẫn các bạn cài đặt, cấu hình FTP server sử​​ dụng File Zilla,​​ 1 phần mềm rất thân thuộc khi cần sử​​ dụng FTP.

FTP là chữ​​ viết tắt của File Transfer Protocol (Giao thức chuyển nhượng tập tin), đây là một giao thức giúp bạn dễ​​ dàng trao đổi các dữ​​ liệu giữa client và server.

Các bước thực hiện

1/ cài đặt File Zilla server

Trước tiên bạn download FTP server tại

https://filezilla-project.org/download.php?type=server

sau khi download về​​ thì cài đặt next default hết.

2/ cấu hình File Zilla

Sau khi cài​​ xong cấu hình add user như sau:

user: tuỳ​​ bạn đặt

 

Tiếp theo đến mục​​ Shared Folders:​​ bạn có thể​​ chọn Folder cần share và phân quyền

Tiếp theo cấu hình secure cho FTP:

vào Edit>setting

Disable Passive Mode

vào mục FTP over TLS settings khởi tạo 1​​ cert như trong hình mình đã khởi tạo từ​​ trước

Chỉ​​ cho phép FTP secure và port kết nối là port 21

 

Điền vào Form nếu bạn khởi tạo SSL mới

 

Như vậy là xong phần cấu hình File Zilla

3/ Mở​​ Firewall cho File Zilla

chỉ​​ cần mở​​ 1 rule duy nhất như sau:

 

4/ cài đặt và kết nối từ​​ File Zilla client

4.1/ cài đặt File Zilla client

link download

window 64 bit:​​ https://filezilla-project.org/download.php?platform=win64

window 32bit:​​ https://filezilla-project.org/download.php?platform=win32

cài đặt mặc định là xong

4.2/ Kết nối File Zilla Client

chấp nhận ssl tự​​ 

  • Như vậy là bạn đã kết nối thành công.

chúc các bạn thành công.

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply