Script scan Port với Netcat trên Linux

Script scan Port với Netcat trên Linux

Trong bài hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn thêm 1 cách để scan port trên linux sử dụng Netcat

các bạn tạo 1 file scanport.sh với nội dung như dưới.

#script netcat scan range ip, range port onlinux

#create by Sakurai

#Time 20200910

#Install netcat

#sudo apt install netcat-traditional -y

#change subnet ip, range IP, range Port with your case

for j in $(seq 1 25)

do​​ 

for i in $(seq 442 447)

do nc -v -n -z -w 1 172.16.0.$j $i

done

done

Sau đó thêm quyền chạy cho file scanport.sh

chmod +x scanport.sh

Thay thế subnet ip, range IP, range port tuỳ theo nhu cầu. Sau đó chạy file thực thi scan port.

./scanport.sh

 

Chúc các bạn thành công.

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply