Phân biệt các loại Module quang, các loại dây quang

Phân biệt các loại Module quang, các loại dây quang

1/Module

Image result for pc apc fiber

2/Chuẩn đầu dây quang

Image result for chuẩn đầu nhảy quang

3/​​ Ví dụ:​​ cần mua dây quang dài 50M, chuẩn LC-APC Multiple Mode

hoặc 15 M, chuẩn SC - PC Single Mode

Thường thì các thiết bị mạng hiện tại hay dùng nhiều chuẩn LC-APC MM

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply