Tắt swap trong khi triển khai k8s kubernetes

Tắt swap trong khi triển khai k8s kubernetes

1./ Tắt tạm thời swap

sudo swapoff -a​​ 

2./ Tắt vĩnh viễn cả​​ kể​​ sau khi khởi động lại

sudo sed -i '/ swap / s/^\(.*\)$/#\1/g' /etc/fstab

Tham khảo:

https://platform9.com/blog/support/disabling-swap-kubernetes-node/

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply