Hướng dẫn thay đổi IP Vcenter trên Veeam Backup and Replicate

Hướng dẫn thay đổi IP Vcenter trên Veam

Mặc định trên Veam sẽ không thay đổi được IP của Vcenter mà Veam Kết nối đến để lấy dữ liệu Backup hoặc Replicate.​​ 

Mà việc tạo 1 server mới khi thay đổi IP Vcenter mất rất nhiều thời gian với số lượng Host, VPS kết nối đến nhiều.

Do đó cần thao tác trên Veam Powershell console (Đây là PowerShell riêng của Veam)

 

Trên Veam PowerShell console gõ lệnh sau để đổi IP của Vcenter

 

$Servers = Get-VBRServer -name "IP-Vcenter-cu"

$Servers.SetName("IP-Vcenter-moi ")

Sau đó tắt Veam đi và bật lại.

Kết quả:

Veam đã được cập nhật bản mới

Sau đó bạn vào kiểm tra lại các task xem chạy được chưa nếu chưa thì check lại các VM bên trong.

Tham khảo:​​ 

https://www.veeam.com/kb1905

 

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply