Hướng dẫn sử dụng iperf để test băng thông giữa 2 điểm

Hướng dẫn sử​​ dụng iperf để​​ test băng thông giữa 2 điểm

iperf là công cụ test giới hạn tối đa mà đường truyền và các thiết bị mạng, máy chủ, thiết bị đầu cuối có thể truyền tải.

iperf hỗ trợ đầy đủ các phương thức như TCP, UDP, SCTP với Ipv4 và Ipv6.

Ngoài ra iperf hoàn toàn miễn phí và rất nhẹ và đơn giản để cài đặt và kiểm tra hệ thống mạng, server…

1/ Cài đặt​​ iperf

Trên Ubuntu

apt-get install iperf

Trên centos

yum install iperf

Trên window:

truy cập link dưới và download cho​​ window

https://iperf.fr/iperf-download.php

https://iperf.fr/iperf-download.php#windows

2/ Sử​​ dụng​​ iperf

trên server​​ linux​​ IP: 123.123.123.123 gõ lệnh

iperf -s

client linux gõ lệnh sau:​​ 

iperf -c 123.123.123.123 -i1 -t10

 

Tương tự​​ như trên server của window cũng có thể​​ gõ lệnh hoàn toàn tương tự.

cd C:\

iperf3.exe -c 123.123.123.123 -i1 -t10

 

 

3/ in file log ra 1 file chỉ​​ định.

Để lưu lại logs vào 1 file chỉ định chỉ cần thực hiện gõ lệnh sau trên windows:

iperf3.exe -c​​ 10.0.0.222 -t21600 -i1 --logfile name.txt

Lưu logs file trên client

iperf -c 123.123.123.123 -i1 -t10 >> name.logs

 

Để biết các thông số trong iperf có thể sử dụng

iperf --help

iperf --h

4/ lưu ý

Trên 2 server test băng thông với nhau cần mở Firewall.​​ 

 

 

chúc các bạn thành công.

 

Link tham khảo:

https://iperf.fr/

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply