Active Windows Server 2019 mọi phiên bản không dùng file crack, không virus

Active Windows Server 2019 mọi phiên bản không dùng file crack, không virus

1./ Giới thiệu

Windows Server 2019 là hệ điều hành kết nối môi trường tại chỗ với các dịch vụ Azure cho phép các kịch bản kết hợp tối đa hóa các khoản đầu tư hiện có.​​ 

Tăng cường bảo mật và giảm rủi ro kinh doanh với nhiều lớp bảo vệ được tích hợp trong hệ điều hành.​​ Phát triển cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu của bạn để đạt được hiệu quả và quy mô lớn hơn với Cơ sở hạ tầng siêu hội tụ.​​ 

Windows Server 2019 cũng cho phép bạn tạo đám mây gốc và hiện đại hóa các ứng dụng truyền thống bằng cách sử dụng các vùng chứa và dịch vụ vi mô.​​ 

Ngoài việc tải xuống ISO, hãy chạy Windows Server trên Azure.​​ Azure cung cấp một cách tuyệt vời để kiểm tra Windows Server 2019 với các​​ Image​​ được tạo sẵn.

C:\Users\huucu\Downloads\windows-server-2019.png

2./ Active Windows server 2019 Miễn phí bằng CMD

Điều kiện: Máy chủ có kết nối mạng.

Mở CMD với quyền administrator

Chạy tương sau tương ứng với từng phiên bản của Windows Server 2016

2.1/ Windows Server 2019 Datacenter:

Chạy lệnh sau trên CMD

slmgr /ipk WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG

slmgr /skms kms.digiboy.ir

slmgr /ato

2.2/ Windows Server 2019 Standard:

Chạy lệnh sau trên CMD

slmgr /ipk N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C

slmgr /skms kms.digiboy.ir

slmgr /ato

 

Chúc các bạn thành công!

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply