Hướng dẫn quản lý LVM Linux Extend ổ đĩa mới không làm mất dữ liệu

Hướng dẫn​​ extend ổ đĩa​​ mới​​ với LVM​​ không làm mất dữ liệu

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn extend ổ đĩa với LVM có thể ứng dụng trên hạ tầng Vmware hoặc bất kì hạ tầng vật lý hay ảo hoá nào khác, miễn là khi cài đặt các bạn cài quản lý ổ đĩa hỗ trợ LVM.

Hướng dẫn của mình sẽ extend 1 ổ cứng mới dung lượng 80GB vào phân vùng /opt đã được mount sẵn 28GB

1.Backup thư mục cần extend​​ (cũng không quá quan trọng​​ ​​ vì không bị mất dữ liệu, nhưng cẩn thận thì vẫn không thừa vì các bạn làm lần đầu.)

mkdir /root/temp

cp -r /opt/ /root/temp/

2. Tiến hành extend ổ cứng mới và mount vào /opt

fdisk -l

Ở đây mình sẽ đã add thêm 1 ổ đĩa 80GB /dev/sda

fdisk /dev/sdb

fdisk -l

pvcreate /dev/sdb1

vgdisplay

vgextend vg0 /dev/sdb1 ​​ 

lvdisplay

lvextend -l +100%FREE -r /dev/vg0/lv2_opt

Kiểm tra lại kết quả

ls -l​​ /opt

bạn sẽ thấy dữ liệu vẫn còn nguyên vẹn.​​ 

các bạn có thể khởi động lại và kiểm tra xem dung lượng​​ đã chuẩn chưa.

chúc các bạn thành công

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

1 Response

  1. sakurai says:

    You can get LV information by using the lvdisplay command. If you have any logical volumes they will appear as such as well as additional information about that volume such as the path, logical volume name, volume group name, size, etc.

    If you have not setup a an LVM then lvdisplay won’t be installed or it won’t be able to find lvmetad.socket
    https://askubuntu.com/questions/202613/how-do-i-check-whether-i-am-using-lvm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *