Hướng dẫn cấu hình storage IBM v3700

Hướng dẫn​​ cấu hình storage IBM v3700

Hello, xin chào các bạn, hôm này mình sẽ giới thiệu những điều mình biết về​​ storage khá là cũ kĩ, cổ kính của IBM đó là dòng v3700 mà mình có điều kiện được tiếp xúc và làm việc.

Đầu tiên màn hình đăn nhập v3700 storwize,​​ 

Mục system address -> ipv4 để cài raid và các mục monitor khác, sẽ được set IP ở module bên phải port bên trái ví dụ: 10.20.30.40

Sau khi Log in vào IP services:

Đăng nhập vào system address bằng account superuser pass passw0rd

Cấu hình IP system

ISCSI​​ (một giao​​ thức truyền tải dữ liệu, tương tác với các thiết bị lưu trữ dữ liệu như ổ cứng, thẻ nhớ)