Fix Lỗi Migrate VM vcenter Relative times kew

Fix Lỗi Migrate VM Vcenter 7

Relative time skew 3378956813 between source and destination hosts is greater than five minutes.

Lỗi này là do time đồng bộ giữa các node bị lệch quá 5 phút.

Do đó cần setup lại time trên esxi: vào Host/Manage/System

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply