HƯỚNG DẪN UPGRADE FIRMWARE 7.8.1.10 IBM STORWIZE V3700

HƯỚNG DẪN​​ UPGRADE FIRMWARE 7.8.1.10 IBM STORWIZE V3700

 

Bước 1:​​ Download phần mềm cần thiết

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ https://support.lenovo.com/us/en/downloads/ds118336

  • Pscp.exe (Putty scp)

Lưu 3 file tại Desktop

Bước 2: Upload firmware +​​ Software Upgrade Test Utility lên server

Upload lên thư mục: /home/admin/upgrade

Sử dụng​​ pscp.exe (Putty scp)

Mở CMD gõ:​​ C:\Users\Sea23\Desktop\pscp

 

Copy file lên server

scp​​ C:\Users\Sea23\Desktop\lenovo_install_svcupgradetest_29.23 [user]@[IP]:/home/admin/upgrade

scp C:\Users\Sea23\Desktop\lnvgy_storagedisk-6099-install-7.8.1.10 [user]@[IP]:/home/admin/upgrade

 

Bước 3: Check firmware

svcinfo Issoftwaredumps

 

Bước 4: Upgrade

svcservicetask applysoftware -file lenovo_install_svcupgradetest_29.23

svcupgradetest -f​​ 

svcupgradetest -v 7.8.1.10​​ 

svcservicetask applysoftware -file lnvgy_storagedisk-6099-install-7.8.1.10

Xem tiến trình upgrade trên web management

Tác giả:​​ Sea23- QuanTH

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

 

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply