WIFI cisco : QOS wireless cisco controller by SSID

WIFI: QOS wireless cisco controller

Tham khảo:

#​​ https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/8-5/config-guide/b_cg85/quality_of_service.html

Trong quá trình quản trị​​ hệ thống​​ wifi​​ cisco​​ sử dụng cisco controller​​ mình gặp trường hợp cần qos giới hạn băng thông của từng user khi truy cập vào 1 SSID nào đó.​​ Mình sử dụng GUI nhưng không có phần cấu hình băng thông limit cho từng SSID do đó mình chuyển sang cấu hình trên CMD. chi tiết như sau:

config on cisco controller

login by ssh to cisco controller device:

Câu lệnh mẫu.

config wlan override-rate-limit​​ wlan-id​​ {average-data-rate​​ |​​ average-realtime-rate​​ |​​ burst-data-rate​​ |​​ burst-realtime-rate} {per-ssid​​ |​​ per-client} {downstream​​ |​​ upstream}​​ rate​​ 

Bạn có thể tuỳ chỉnh câu lệnh theo từng trường hợp.

Tôi chỉnh​​ sao cho up/down​​ của mỗ client​​ không được vượt quá 200Kb

 

config wlan override-rate-limit 2 average-data-rate per-client downstream 200

config wlan override-rate-limit 2 average-data-rate per-client upstream 200

 

config wlan override-rate-limit 2 average-realtime-rate per-client downstream 200

config wlan override-rate-limit 2 average-realtime-rate per-client upstream 200

 

config wlan override-rate-limit 2 burst-data-rate per-client downstream 200

config wlan override-rate-limit 2 burst-data-rate per-client upstream 200

 

config wlan override-rate-limit 2 burst-realtime-rate per-client downstream 200

config wlan override-rate-limit 2 burst-realtime-rate per-client upstream 200

Tổng băng thông up/down của SSID FreeWifi không được vượt quá 10Mb

config wlan override-rate-limit 2 average-data-rate per-ssid ​​ downstream 10000

config wlan override-rate-limit 2 average-data-rate per-ssid ​​ upstream 10000

 

config wlan override-rate-limit 2 average-realtime-rate per-ssid ​​ downstream 10000

config wlan override-rate-limit 2 average-realtime-rate per-ssid ​​ upstream 10000

 

config wlan override-rate-limit 2 burst-data-rate per-ssid ​​ downstream 10000

config wlan override-rate-limit 2 burst-data-rate per-ssid ​​ upstream 10000

 

config wlan override-rate-limit 2 burst-realtime-rate per-ssid ​​ downstream 10000

config wlan override-rate-limit 2 burst-realtime-rate per-ssid ​​ upstream 10000

 

Ở đây tôi chỉnh wlan-id theo id của từng wlan. Thông tin ID của wlan xem ở đây

 

Kiểm tra lại:

cuối cùng bạn save config thành quả lao động của mình lại

(Cisco Controller) >save config

Như vậy bạn đã QOS thành công cho SSID FreeWifi

Chúc các bạn thành công.

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply