Phân quyền user domain Window có Full quyền – Permission hoặc quyền nhất định trên local computer

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn Phân quyền cho user domain window server đã join domain được sử dụng các quyền được chỉ định trên máy tính local được cấp và sử dụng.

Phần 1: Phân quyền user domain có Full quyền trên local computer

1.1/ login vào local computer bằng user có full quyền trên domain controller.

1.2/ vào computer manager chọn group Administrators

1.3/ Add user domain vào group Administrator local trên máy tính local.

1.4/ Update rule

mở cmd gõ lệnh sau để update group policy

gpupdate /force

Như vậy là bạn đã cấu hình thành công cấp quyền cho user domain Full quyền administrator trên máy tính local.

Phần 2: Phân quyền user domain có Full quyền nhất định trên local computer

Nếu bạn không muốn add Full quyền cho user domain thì có thể làm như sau:

Nhưng thêm bước tạo 1 group local mới trên máy tính local. Sau đó bạn thêm các quyền (permission) vào group đó ví dụ như Remote Desktop (RDP).

Hoàn toàn tương tự các bước làm như trên.

 

Sau đó các bạn add user domain đó vào group local đó.

Update rule

mở cmd gõ lệnh sau để update group policy

gpupdate /force

 

Nguồn: https://fixloinhanh.com

Chúc các bạn thành công.

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply