Phát hiện và xử lý mail spam trên EXIM DirectAdmin

Phát hiện và xử lý mail spam EXIM

Quản lý Exim dùng command

==== REMOVE MAILS BY ID ====

Mã:

/usr/sbin/exim -v -Mrm (MAIL ID HERE)

==== LIST QUEDED MAILS ====

Mã:

/usr/sbin/exim -bp

==== OUTPUT NUMBER OF QUEDED MAILS ====

Mã:

/usr/sbin/exim -bpc

==== DELETE FROZEN MAILS ====

Mã:

/usr/sbin/exim -bp | awk '$6~"frozen" { print $3 }' | xargs exim -Mrm

==== DELIVER FORCEFULLY EMAILS ====

HTML Code:

/usr/sbin/exim -qff -v -C /etc/exim.conf &

==== FREEZE MAILS FROM SENDER ====

Mã:

/usr/sbin/exiqgrep -i -f (MAIL ADDRESS HERE) | xargs exim -Mf

==== REMOVE MAILS FROM SENDER ====

Mã:

/usr/sbin/exiqgrep -i -f (MAIL ADDRESS HERE) | xargs exim -Mrm


xoá email rác trên CPANEL - Directadmin

Mã:

exim -bp | awk '/^ *[0-9]+[mhd]/{print "exim -Mrm " $3}' | sh

Tham khảo: CANVU

https://www.diendanmaychu.vn/showthread.php/2906-X%C3%B3a-email-spam-exim-directadmin-!

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply