apt-get install và apt install – sự khác nhau bạn có biết

apt-get​​ install​​ và apt install - sự khác nhau bạn có biết

apt install

Khi cài sẽ lưu gói tin .deb vào​​ /var/cache/apt/archives​​ nhưng sau khi cài xong lập tức sẽ xoá luôn gói tin .deb

 

apt-get install thì ngược lại không xoá gói tin .deb trong​​ /var/cache/apt/archives

nếu cần bạn có thể lấy các gói tin .deb ra để sử dụng tiếp

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply