Hướng dẫn Stress Test Web qua tool Siege, Apache Bench để test Performance website

Hướng dẫn Stress Test Web qua tool Siege,​​ Apache Bench​​ để test Performance website

Hi, xin chào các bạn như tiêu đề mà mình đã nêu ra, mình xin giới thiệu​​ với các bạn 2 tools để test performance cho website.​​ Tất cả đều rất dễ thực hiện, mình xin đi vào vấn đề luôn.

1/ Stress Test web qua Siege

1.1/​​ Để cài đặt​​ tool qua centos:

yum​​ -y​​ install siege

Để cài đặt qua Debian, Ubuntu

apt-get​​ -y​​ install siege

1.2/ Hướng dẫn sử dụng “ trước khi dùng” 😛

lệnh mẫu:

siege -q -t 5S -c 500​​ http://localhost/

Giải thích câu lệnh:

-q chạy ở chế độ quite​​ 

-t chạy trong vòng 5 giây

-c 500 ccu hay 500 concurrent request

 

Mình test luôn trên VPS cùi bắp của mình

siege​​ -q -t 5S -c 10​​ https://fixloinhanh.com/

Kết quả: ở đây mình không cho chạy chế độ quite vì sẽ không nhìn thấy thông số kết quả.

2/ Stresstest website qua tool Apache Bench

2.1/ cài đặt

Centos:

yum install httpd-tools

Debian, Ubuntu

apt install httpd-tools

2.2/ sử dụng tool Apache Bench

ab -n 5000 -c 500​​ http://localhost:80/

Giải thích câu lệnh

-n requests  ​​ ​​​​ tổng​​ số request​​ mà ab gửi​​ đến website

-c concurrency​​ là số request gửi cùng 1 thời điểm đến website. Vì vậy ccu sẽ không được phép lớn hơn request.​​ 

ví dụ với website cùi bắp của mình lần 2

ab -n 5000 -c 50​​ https://fixloinhanh.com/

Kết quả:

ab -n 5000 -c 50 https://fixloinhanh.com/​​ 

This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1826891 $>

Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/

Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

 

Benchmarking fixloinhanh.com (be patient)

Completed 500 requests

Completed 1000 requests

Completed 1500 requests

Completed 2000 requests

Completed 2500 requests

Completed 3000 requests

Completed 3500 requests

Completed 4000 requests

Completed 4500 requests

Completed 5000 requests

Finished 5000 requests

 

 

Server Software:  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ cloudflare

Server Hostname:  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ fixloinhanh.com

Server Port:  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 443

SSL/TLS Protocol:  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ TLSv1.2,ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305,256,256

TLS Server Name:  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ fixloinhanh.com

 

Document Path:  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ /

Document Length:  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 69964 bytes

 

Concurrency Level:  ​​ ​​ ​​ ​​​​ 50

Time taken for tests:  ​​​​ 318.506 seconds

Complete requests:  ​​ ​​ ​​ ​​​​ 5000

Failed requests:  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 0

Total transferred:  ​​ ​​ ​​ ​​​​ 352345000 bytes

HTML transferred:  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 349820000 bytes

Requests per second:  ​​ ​​​​ 15.70 [#/sec] (mean)

Time per request:  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 3185.059 [ms] (mean)

Time per request:  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 63.701 [ms] (mean, across all concurrent requests)

Transfer rate:  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 1080.32 [Kbytes/sec] received

 

Connection Times (ms)

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ min ​​ mean[+/-sd] median  ​​​​ max

Connect:  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 8  ​​​​ 20 ​​ 39.8  ​​ ​​ ​​​​ 14  ​​ ​​​​ 1030

Processing:  ​​​​ 243 3148 222.6  ​​​​ 3143  ​​ ​​​​ 4239

Waiting:  ​​ ​​ ​​ ​​​​ 214 3135 222.3  ​​​​ 3130  ​​ ​​​​ 4227

Total:  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 291 3168 215.5  ​​​​ 3160  ​​ ​​​​ 4388

 

Percentage of the requests served within a certain time (ms)

 ​​​​ 50%  ​​​​ 3160

 ​​​​ 66%  ​​​​ 3214

 ​​​​ 75%  ​​​​ 3252

 ​​​​ 80%  ​​​​ 3278

 ​​​​ 90%  ​​​​ 3348

 ​​​​ 95%  ​​​​ 3437

 ​​​​ 98%  ​​​​ 3592

 ​​​​ 99%  ​​​​ 3738

​​ 100%  ​​​​ 4388 (longest request)

Kết luận:

Bản thân mình cảm nhận thấy Stress test web với AB khá là dễ hiểu và chi tiết. Khi test CPU của​​ host sẽ bị tăng rất mạnh. Web càng mạnh thì ccu cần chịu được càng lớn

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply