Hướng dẫn NAT 1 1 trên Firewall cisco ASA

Hướng dẫn NAT 1 1 trên Firewall cisco ASA

 

PetesASA(config)# access-list inbound permit tcp any host 172.16.254.1 

PetesASA(config)# access-group inbound in interface outside

4. Then to create the static translation.

PetesASA(config)# object network obj-172.16.254.1 

PetesASA(config-network-object)# host 172.16.254.1 

PetesASA(config-network-object)# nat (inside,outside) static 81.81.81.82 

PetesASA(config-network-object)# exit PetesASA(config)#

5. Then save the changes.

PetesASA(config)# wr mem Building configuration... Cryptochecksum: 89faae4b 7480baa4 bf634e87 470d2d30  6224 bytes copied in 1.10 secs (6224 bytes/sec) [OK]

Static NAT Commands to Copy & Paste

access-list inbound permit tcp any host 172.16.254.1 

access-group inbound in interface outside 

object network obj-172.16.254.1 

host 172.16.254.1 

nat (inside,outside) static 81.81.81.82

Link tham khảo:

https://www.petenetlive.com/KB/Article/0000691

Chúc các bạn thành công.

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply