Backup config Cisco device, copy IOS to USB flash

Backup config Cisco Device, copy IOS​​ to USB flash

Các dòng switch cisco N3k…. sinh ra usb rất tiện trong việc backup và copy dữ​​ liệu ra usb.

Ví dụ​​ về​​ việc copy IOS ra bên ngoài.

Do​​ đã copy rồi nên hệ​​ thống không cho ghi đè

Backup running config to usb

Network-N3048TP-VPC-02# copy running-config usb1:

Enter destination filename: [Network-N3048TP-VPC-02-running-config]​​ 

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

Network-N3048TP-VPC-02# dir usb1:

 ​​ ​​ ​​​​ 8784992  ​​ ​​​​ Apr 12 13:17:26 2018 ​​ ENCDataVault_lite windows.exe

 ​​ ​​​​ 15939162  ​​ ​​​​ Apr 12 13:17:44 2018 ​​ ENCDataVault_lite_mac_6.2.13.pkg

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 13502  ​​ ​​​​ May 10 06:24:19 2011 ​​ Network-N3048TP-VPC-02-running-config

 ​​​​ 962771456  ​​ ​​​​ May 10 06:20:11 2011 ​​ nxos.7.0.3.I7.3.bin

 

Usage for usb1://sup-local

 ​​​​ 987545600 bytes used

30033412096 bytes free

31020957696 bytes total

Ví dụ​​ về​​ việc restore config mà file backup đang​​ ​​ USSB

copy usb1:///Network-N3048TP-VPC-02-running-config​​ running-config

 

Ngun: fixloinhanh.com

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply