Hướng dẫn chặn/Block Email Blacklist trên Zimbra Email Server với PolicyD

Hướng dẫn Block Email​​ Blacklist trên Zimbra Email Server với PolicyD

Để block email hoặc domain trên internet không cho gửi mail đến hệ thống email trên zimbra có thể sử dụng PolicyD​​ để xử lý việc này khá đơn giản và an toàn.

PolicyD sử dụng Mysqlite làm Database để lưu trữ toàn bộ thông tin cấu hình, MysqliteDB là DB vô cùng nhẹ và đơn giản giúp cho hệ thống hoạt động nhẹ nhàng linh hoạt.

 

Bước 1: Tạo Policy Group

Sau khi truy cập vào web admin policyd port 7780 trên trình duyệt

vào Policies/Groups tạo 1 Group mới​​ có tên​​ List_Email_Block

 

Bước 2: Tạo​​ member cho Group

Mình add 1 email có tên​​ [email protected]​​ nếu muốn chặn theo domain chỉ cần tạo 1 member @domainspam.com tương ứng domain cần chặn.

kết quả sau khi tạo xong member

 

Bước 3: Tạo Policy List

Vào Policies/Main chọn add 1 Policy List​​ có tên:

Policy_Block_Email_Blacklist

Sau đó tạo thêm Member cho Policy List đó như ảnh dưới.

Bước 4: Vào Access Control tạo 1 Access Control List

vào Acess​​ Control/Configure tạo

Policy_Block_Email_Blacklist

Chọn chính xác​​ Policy List​​ vừa tạo ở bước 3 và xử lý​​ Verdict​​ ​​ REJECT​​ email đó.

Nếu Email Blacklist gửi mail​​ đến Mail server sẽ bị trả về lỗi sau:​​ Sorry you cannot send email to me

Bước 5: Kiểm tra

Thử gửi 1 email từ Blacklist sang​​ email bất kì trong hệ thống.

 

Chúc các bạn thành công.

 

 

 

 

 

 

 

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply