Fix lỗi crop image trên wordpress

Fix lỗi crop image trên wordpress

1./​​ Lỗi: There has been an error cropping your image​​ 

2./​​ Xử lý:​​ 

cài đặt thêm​​ php7.x-gd

Trường hợp php7.4

sudo apt-get install php7.4-gd

systemctl reload nginx

Sau đó test crop image lại không còn lỗi nữa.

3./​​ Tham khảo:

https://wordpress.org/support/topic/there-has-been-an-error-cropping-your-image-5/

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply