Cannot upload file to wordpress site after install WP Cerber

Cannot upload file to wordpress site after install WP Cerber

Error on nginx:

FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: ​​ Uncaught Error: Call to undefined function mb_convert_encoding() in

Fix

sudo apt-get install php-mbstring ​​ # Debian, Ubuntu

sudo yum install php-mbstring ​​ # RedHat, Fedora, CentOS

Reference:

https://stackoverflow.com/questions/37441150/mb-convert-encoding-error-call-to-undefined-function-mb-convert-encoding

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply