Active license Office pro plus 2019 x86 sử dụng CMD không virus thành công 100%

Active license Office 2019 x86 sử dụng CMD không virus thành công 100%

1./ Giới thiệu

Việc sử dụng KMS hoặc các phần mềm active bản quyền Office 2019 ẩn chứa nhiều rủi ro. các bạn có thể làm theo các bước sau đây đã được thực hiện trên Office 2019 x86 thành công.

2./ Thực hiện

Yêu cầu

Chạy CMD với quyền administrator

Máy tính cần kết nối internet

Các bước thực hiện

Bước 1:

cd "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16"

Bước 2:

cscript OSPP.VBS /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99

Bước 3:

cscript OSPP.VBS /sethst:kms.digiboy.ir

Bước 4:

cscript OSPP.VBS /act ​​ 

Bước 5:

cscript OSPP.VBS /dstatus ​​ 

Chúc các bạn thành công.

Lưu ý đối với các phiên bản khác chỉ cần thay key và đường dẫn office chuẩn rồi thực hiện theo các bước là thành công.

 

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply