Active License ESXI 7.0 Vcenter 7.0  – không virus – thành công 100%

Active License ESXI 7.0 Vcenter 7.0 ​​ – không virus – thành công 100%

1./ Giới thiệu Vmware ESXI

VMware ESXi, còn được gọi là VMware ESXi Server, là một trình ảo hóa cơ bản được phát triển bởi VMware cho vSphere.​​ ESXi là một trong những thành phần chính trong bộ phần mềm cơ sở hạ tầng VMware.​​ 

ESXi là một trình ảo hóa loại 1, nghĩa là nó chạy trực tiếp trên phần cứng hệ thống mà không cần hệ điều hành.​​ Trình ảo hóa loại 1 còn được gọi là trình ảo hóa kim loại trần vì chúng chạy trực tiếp trên phần cứng.​​ Hypervisors giúp chạy nhiều máy ảo một cách hiệu quả trên một máy chủ vật lý.

ESXi nhắm đến các doanh nghiệp, tổ chức nhỏ và cá nhân.​​ VMkernel của ESXi giao tiếp trực tiếp với các tác nhân VMware và các mô-đun của bên thứ ba đã được phê duyệt.​​ Quản trị viên có thể định cấu hình VMware ESXi bằng ứng dụng khách vSphere và cập nhật nó bằng trình cắm Trình quản lý vòng đời. ESXi được cài đặt trực tiếp trên đĩa cục bộ trong máy chủ.​​ Khi VMkernel nhận được yêu cầu tài nguyên, kernel sẽ gửi yêu cầu đến phần cứng vật lý của máy chủ.​​ Máy ảo mới cũng có thể được tạo trong ESXi 7.0.

2./ Giới thiệu Vmware Vcenter

vCenter Server là một ứng dụng cho phép bạn quản lý cơ sở hạ tầng vSphere của mình từ một vị trí tập trung.​​ Nó hoạt động như một điểm quản trị trung tâm cho các máy chủ ESXi và các máy ảo tương ứng của chúng.

​​ vCenter Server có thể được cài đặt trên phiên bản Windows được hỗ trợ hoặc bạn có thể sử dụng phiên bản Linux được cấu hình sẵn có tên là vCenter Server Appliance.​​ Máy chủ vCenter được yêu cầu cho một số tính năng vSphere nâng cao, chẳng hạn như vSphere High Availability, vSphere Fault Tolerance, vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS), VMware vSphere vMotion và VMware vSphere Storage vMotion.​​ 

Một phiên bản Máy chủ vCenter duy nhất có thể hỗ trợ tối đa 1.000 máy chủ, 10.000 máy ảo được cấp nguồn và 15.000 máy ảo đã đăng ký.

3./ Active License Vmware ESXI, Vmware Vcenter

Điền key sau:

vSphere 7 Enterprise

4A4HH-A129H-M88V0-U9ANH-07R34

vCenter Server 7 Standard

4U6E0-FP015-H80T9-A09N0-36U0F

BONUS:

vCenter Server 7 Foundation

HZ2D0-6F11N-M89F0-HT1QH-AUAL0

vCenter Server 7 Essentials

NZ4W8-FNJEH-M8E09-TLCX0-82AQ4

 

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply