Xử lý server mail exchange bị lợi dụng phát tán spam – xoá email spam trên queues exchange 2010

Xoá email spam trên queues exchange 2010

Nếu email server của bạn bị​​ spam và cần xoá nhanh tất cả​​ queues đi thì có thể​​ mở​​ exchange command gõ lệnh sau:

To Remove Sending an NDR

Get-Message | Remove-Message -Confirm:$False

To Remove without an NDR

Get-Message | Remove-Message -WithNDR $false -Confirm:$False

Link tham khảo:

https://www.risual.com/2012/09/03/remove-all-messages-in-exchange-transport-queue-on-exchange-2010/

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply