FIREWALL FORTIGATE HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH VPN CLIENT TO SITE & RULE…

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH​​ VPN CLIENT TO SITE​​ & RULE, OTHER

Trong bài Lab này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình VPN client to site và 1 vài rule.

Link tham khảo:

https://video.fortinet.com/video/45/remote-access-with-ipsec-vpn-using-forticlient

cấu hình VPN client to site khá đơn giản

phần thông tin IP tôi sẽ note luôn vào file ảnh dưới để tiện trong việc cấu hình.