Các lệnh show tương ứng giữa Fortigate và Firewall Cisco Asa

Các lệnh show tương ứng giữa Fortigate và cisco

 

Fortigate

Cisco

show full-configuration

show run

execute factory-reset

write erase

show system interface

show run interface brief

diagnose hardware deviceinfo nic

show interface

get system status

show version

get system arp | diagnose ip arp list 

show arp

get router info routing-table all 

show ip route

diagnose system session list

show ip nat translation

diagnose system session clear

clear ip nat translation

get router info ospf neighbor

show ip ospf neighbor

get router info bgp neighbor

show ip bgp neighbor

get router info bgp summary

show ip bgp summary

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply