Active license windows server 2016, 2019, 2022, win 10 bằng CMD không virus – 2024

Active license​​ windows server​​ 2016, 2019,​​ 2022, win 10​​ bằng CMD không virus​​ - 2024

1./ Chuẩn bị

Server cần có kết nối internet

mở CMD với quyền administrator.

2./ Tiến hành active Windows bằng CMD không virus.

 

## Find Available Target Editions

DISM.exe /Online /Get-TargetEditions

 

## Convert Server Standard 2019 Evaluation to Server Standard 2019 | giành cho win 2019

DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C /AcceptEula

 

## Chi tiết active,​​ 

chỉ cần thay ​​ XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX tương ứng license của bản cài.

Thay [server]:[port] là server KMS active.

Hướng dẫn active

slmgr /ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

slmgr /skms [server]:[port]

slmgr /ato

slmgr /dlv

 

ví dụ cho win 2022 bản datacenter

slmgr /ipk WX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33

slmgr /skms kms8.msguides.com

slmgr /ato

slmgr /dlv

 

## Licence Key

Windows Server 2022 Datacenter | WX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33

Windows Server 2022 DatacenterAzure Edition | NTBV8-9K7Q8-V27C6-M2BTV-KHMXV

Windows Server 2022 Standard | VDYBN-27WPP-V4HQT-9VMD4-VMK7H

 

 

Windows Server 2019 Datacenter  ​​ ​​ ​​ ​​​​ WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG

Windows Server 2019 Standard  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C

Windows Server 2019 Essentials  ​​ ​​ ​​ ​​​​ WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726

 

Windows Server 2016 Datacenter​​   ​​ ​​ ​​​​ CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG

Windows Server 2016 Standard  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY

Windows Server 2016 Essentials  ​​ ​​ ​​​​ JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B

 

Windows Server 2012 R2 Datacenter  ​​​​ Y4TGP-NPTV9-HTC2H-7MGQ3-DV4TW

Windows Server 2012 R2 Standard  ​​ ​​ ​​​​ DBGBW-NPF86-BJVTX-K3WKJ-MTB6V

Windows Server 2012 R2 Essentials  ​​​​ K2XGM-NMBT3-2R6Q8-WF2FK-P36R2

Windows 10 Professional  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

Windows 10 Professional N  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9

Windows 10 Enterprise  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

Windows 10 Enterprise N  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4

Windows 10 Education  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2

Windows 10 Education  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ

Windows 10 Enterprise LTSC 2019  ​​ ​​ ​​​​ M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D

Windows 10 Enterprise N LTSC 2019  ​​​​ 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H

 

## Online KMS Server Host Address

* kms8.msguides.com

* kms.digiboy.ir

* hq1.chinancce.com

* 54.223.212.31

* kms.cnlic.com

* kms.chinancce.com

* kms.ddns.net

* franklv.ddns.net

* k.zpale.com

* m.zpale.com

* mvg.zpale.com

* kms.shuax.com

* kensol263.imwork.net:1688

* xykz.f3322.org

* kms789.com

* dimanyakms.sytes.net:1688

* kms.03k.org:1688

 

 

#

#chi tiết active thành công

#

3./Tham khảo

https://gist.github.com/judero01col/4eac6f01f3fe64a48924b229c6427f01

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...