Tạo Forward email trong exchange 2010, 2013

 

Tạo forward email trong exchange 2010 và các phiên bản khác.

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ viết 1 bài hướng dẫn​​ tạo forward email trong exchange rất đơn giản theo như kinh nghiệm của mình.

  • Tạo forward trong Exchange từ​​ 1 Account Inside đến nhiều Account Inside​​ Exchange 2010.

Từ​​ ​​ Exchange Management Console các bạn thao tác các bước như sau:

Recipient Config > Right Click Distribution Group > New Distribution Group > New > Distribution > Put in the OU of your choosing > Descriptive Name > put same Discriptive name under Alias

 

Once the group is set up:

Right click group, go to properties

Members tab: Add the users to whom you wish to have mail forwarded

Mail Flow Settings tab: Double-click Message Delivery Restrictions

UNcheck the box "Require that all senders are authenticated"

--> Otherwise, only INTERNAL email sent to that address will forward, but not external email will.

Then go to the mailbox of the account you want forwarded to multiple people.

Right-click the box, > Properties > Mail Flow Settings > Delivery Options and choose Forward and add this dist group.

  • Tạo forward từ 1 account​​ inside​​ đến 1 account outside

Sử dụng​​ Exchange​​ Management Console​​ 

New-MailContact -Name “Foo User” -ExternalEmailAddress​​ [email protected]

Vào flow control trong receipton để add như​​ phần 1

  • Tạo forward từ 1 account bên trong đến nhiều account bên ngoài

Với mẹo của mình thì làm như sau:

Tạo nhiều mail​​ contact và add tất cả các account này vào 1 group mới​​ vào account đó vào tab mail flow trỏ đến group mới đó.

 

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo: sưu tầm internet

Có thể bạn quan tâm:

 

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply